Мултимедијални содржини поврзани со Аеро Клуб Скопје

Аероклубот не може да постои без своите членови. Затоа ги повикуваме сите кои биле дел од Аероклубот Скопје да се пријават на оваа страница и со своето име да ги обележат овие први 100 години.

Сподели материјал од својата архива со нас

Во архивите на Аероклубот постојат фотографии и документи од минатите времиња, но нас ни е значајна и личното доживување на секој член независно колку години поминал во клубот. Затоа раскажете ни ги Вашите приказни, споделете ги вашите стари фотографии, сетете се на вашата генерација и побарајте ги.

Семејствата кои се растени со приказните од Аероклубот исто така се добредојдени да ги споделат со нас. Да се отворат албумите и старите кутии и да се присетиме на приказните од предците.

Секоја случка, фотографија, настан, расказ останува во темелот на Аероклубот како поттик за наредните 100 години.

Сподели

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Секоја случка, фотографија, настан, расказ останува во темелот на Аероклубот како поттик за наредните 100 години.