Аеро Клуб Скопје

Аероклубот Скопје ги повикува старите членови да споделат фотографии и нераскажани приказни од нивното време во клубот

Аероклубот Скопје, најстариот аероклуб во Македонија, ги повикува сите свои поранешни членови и семејствата на членовите да ги споделат своите спомени и фотографии од нивното време во клубот.

Прочитајте повеќе на страните на МКД, каде излезе овој напис.