Новинари

Новинари И ФОТОГРАФИ

Ако сакате да бидете дел од овој настан и пренесувате што се случува, тогаш ова е местото каде треба да се регистрирате и да го најавите вашето присаство.

Правила и прописи за новинарите и фоторепортери

Регистрација и акредитирање:

Новинарите и фоторепортерите мора однапред да се регистрираат за да присуствуваат на Аеромитингот и да добијат соодветни пропусници пред настанот. Сите апликанти мора да достават валидна идентификација со фотографија и доказ за припадност на медиум.

Авио-фотографите доколку не работат во некој медиум ставаат линк од свое портфолио или објавени фотографии на Интернет.

Простор за медиуми:

Новинарите и фоторепортерите ќе имаат посебен простор предвиден за медиуми. Со пропусницата добивате пристап во зоните каде се учеснициците на Аеромитингот.

Кодекс на однесување:

Новинарите и фоторепортерите мора да се придржуваат до следниот Кодекс на однесување додека присуствуваат на настанот.

  • Почитувајте ги правата и приватноста на другите присутни, како и на пилотите и другиот персонал вклучен во настанот.
  • Не користете опрема или материјали што потенцијално би можеле да го оштетат авионот.
  • Следете ги сите упатства што ви се дадени од персоналот на настанот или од обезбедувањето.
  • Воздржувајте се од однесување што може да се смета за дискриминаторско, навредливо или непочит кон која било индивидуа или група.
  • Не консумирајте алкохол или други опојни супстанции додека присуствувате на настанот.
  • Не носете оружје или опасни материјали на настанот.
  • Придржувајте се до сите закони и прописи кои ја регулираат употребата на дронови или други воздушни возила.
  • Побарајте дозвола од персоналот на настанот пред да фотографирате или снимате поединци или групи, особено ако се малолетни.
  • Не вклучувајте никакви комерцијални или промотивни активности без претходно одобрение од организаторите.
  • Бидете професионални и етички во сите аспекти на вашето известување или фотографирање.

Фотографија:

Фотографите мора да се согласат да ги споделат своите слики со организаторите за промотивни цели. Организаторите нема да користат никакви слики без соодветна заслуга на фотографот.

Одговорност:

Сите присутни се единствено одговорни за сопствената безбедност и благосостојба додека присуствуваат на настанот. Организаторите нема да бидат одговорни за какви било несреќи, повреди или штети што ќе настанат за време на настанот.

Интелектуална сопственост:

Сите материјали, вклучително, но не ограничувајќи се на фотографии, видеа и пишани содржини, создадени од новинари и фотографи за време на настанот остануваат сопственост на соодветните креатори. Сепак, организаторите го задржуваат правото да ги користат таквите материјали за промотивни цели со соодветна заслуга на креаторите.

Неусогласеност:

Секој учесник кој нема да ги почитува овие услови може да биде отстранет од настанот и можеби нема да ги исполнува условите за какво било враќање или компензација.

Може да избереш само една опција.