13-15 септември: Денови на пристигнување и вежбање

08:00 - 18:00 часот:

Пристигнувања и пријавување на учесниците

09:00 - 18:00 часот:

Вежбовни летови и проби

16 септември: Аеромитинг

09:00 - 11:00 часот

Пристигнување на посетителите

11:00 - 11:30 часот

Свечено отворање

11:30 часот

Падобрански Скокови

09:00 - 19:00 часот

Статички приказ на авиони

11:00 - 15:00 часот

Аеробатски летови на цивилни авиони

15:00 - 17:00 часот

Аеробатски летови на воени авиони

17:00 - 17:30 часот

Падобрански десатнт

17:30 - 18:00 часот

Церемонија на затворање и збогување

19:00 часот

Затворање на Аеродромот за посетители

17-18 септември: Збогум

09:00 - 19:00 часот

Полетување на авионите од изложбата

*Организаторот го задржува правото на менување на Програмата во секое време. Во Програмата ќе се додаваат прецизни информации по потврда на учесниците.

Контакт

Прес & Медиа Контакт

+389 70363222
100@skopje.aero
Пон. – Пет. 10:00 – 17:00 часот

Контакт за Волонтери

+389 71400300
info@skopje.aero
Пон. – Пет. 10:00 – 17:00 часот

Информации за аеромитингот

+389 70247566
fly@skopje.aero
Пон. – Пет. 10:00 – 17:00 часот